Herstelwerkzaamheden appartementencomplex L’Entree in Hengelo

In opdracht van Volkers Wessels voeren we herstelwerkzaamheden uit aan de gevels van het appartementencomplex L’Entree in Hengelo. Onze taken omvatten niet alleen de gevel herstelwerkzaamheden, maar ook het monteren en demonteren van het benodigde steigerwerk.

Herstelwerkzaamheden aan de gevels:

Alle gevels worden verankerd en de geveldragers en dilataties moeten vrij gezaagd worden om een veilige werkomgeving te creëren. De bestaande verankering is onvoldoende, daarom worden diverse borstweringen verwijderd en opnieuw aangebracht.

Uitdagingen op locatie: 

Een extra uitdaging van dit project is de ligging van de voorgevels aan een zeer drukke doorgangsweg. Daarom is goed overleg en strakke coördinatie met alle betrokken partijen essentieel. We hebben specifieke voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat voetgangers normaal en veilig kunnen passeren:

  • Een extra tunnel van een steiger is geïnstalleerd, voorzien van led-verlichting om ’s avonds enigszins verlichting te bieden.
  • Verlagingen ter plaatse van de trottoirbanden zijn aangepast om ervoor te zorgen dat ook mensen met rolstoelen, rollators en andere hulpmiddelen gemakkelijk de bouwlocatie kunnen passeren.

Deze maatregelen waarborgen de veiligheid van ons team en minimaliseren overlast voor de lokale gemeenschap. Monumenten herleven!