Takkenkamp groeit! | Jaarverslag

Takkenkamp groeit! | Jaarverslag

De seinen staan op groen voor de bouwwereld, mede (of vooral?) vanuit onze gemeenschappelijke uitdaging naar een duurzamere wereld. Energieneutraliteit, circulair bouwen, oog voor omgeving, zorg voor gezond leven; het zijn nieuwe drijfveren en doelen voor de sector.


Ook Takkenkamp Groep pakt deze nieuwe drijfveren aan voor een hernieuwde visie en deze heeft afgelopen jaar gezorgd voor verse bedrijfskundige stappen.

Omzet

De omzet is toegenomen van € 34,1 mln in 2017 naar € 42,6 mln in 2018, dit is een stijging van 25%. Hiermee draait de groep voor het 14de jaar op rij een groeiende omzet.
De gemiddelde omzet per fte over 2018 is gestegen naar € 214.100, deze bedroeg in 2017 nog € 186.300.

Resultaat en kengetallen

Mede de omzetgroei heeft voor een significante verbetering van het nettoresultaat gezorgd waaraan alle bedrijfsonderdelen hebben bijgedragen. De solvabiliteit is verder gegroeid naar 43,2% en de Quick ratio naar 1,68.

Personeel

De omzetgroei is een echte verdienste van het verbeteren van de interne en externe samenwerking en het zoeken naar efficiency. Dit laatste vonden we met name in een goede, digitale ondersteuning van onze bedrijfsprocessen.
Het personeelsbestand van Takkenkamp Groep groeide met slechts 4 medewerkers van 203 in 2017 naar 207 in 2018. Onze natuurlijke uitstroom is opgevuld met vakkundige en enthousiaste opvolgers.

En we blijven goed oog houden voor nieuw personeel. Goede vakmannen en potentiele medewerkers met een passie voor de bouw zijn schaars en worden steeds schaarser. Het vormt de grootste uitdaging de komende jaren. Met de oprichting van een eigen vakopleiding en een gerichte focus op de arbeidsmarkt via sterke employerbranding, heeft de groep aandacht voor de overdracht van kennis en vaardigheden van komende uitstroom door de pensionering van de ´babyboomers´ aan nieuw en enthousiast personeel.

Daarnaast beschikt de groep over een ´vaste, flexibele´ schil van nog eens 250 personeelsleden die allen werken volgens de Takkenkamp visie en missie.

Deze goede uitvoering vertaalt zich ook in het betaalbaar houden van de vakman voor de klant waarbij we de loonsverhogingen en tariefsverhogingen van leveranciers kunnen beperken.

Doorkijk 2019

Voor 2019 verwachten Takkenkamp Groep een verdere groei van omzet in een bandbreedte van 15 tot 20% op geconsolideerd niveau waar alle werkmaatschappijen meer of minder aan bij zullen dragen. We zien de markt verder aantrekken en de vraag naar verduurzaming stijgen waaraan (gevel)onderhoud en of restauratie onlosmakelijk verbonden zijn.

De focus van ons kabinet op het verduurzamen van de complete gebouwde omgeving zorgt voor een duurzame insteek van onze klantgroepen op isoleren, wat weer resulteert in een groter aantal aanvragen en duurzame samenwerkingen met partijen uit de gehele bouwkolom.

Samenwerking

Alleen ga je sneller; samen kom je verder. Dit geldt voor de samenwerking met zowel ons personeel, als met onze klanten en als met onze leveranciers. Een open en constructief contact leunt door naar langdurige en intensieve samenwerkingen. Op alle vlakken zet de Takkenkamp Groep in op partnerships.
Met een portefeuille die voor ruim 70% uit deze partnerships bestaat staat de groep op een stevig fundament om gezond en stabiel de toekomst in te kijken en ruimte en mogelijkheden te creëren voor ontwikkelingen die nog eens extra bijdragen aan die gezamenlijke grote energie uitdaging:

Elektrische isolatiemachines aangedreven door de bedrijfsauto (ca 50% CO2 uitstoot besparing)
Hybride vrachtauto – laadkraan (100% CO2 uitstoot besparing tijdens laden en lossen)
Ontwikkeling van hoogwaardige isolatie producten met twee Europese patenten
Deel-vervanging (diesel aangedreven) hoogwerker vloot door elektrisch en resp hybride machines

Wij kijken uit naar een goed en gezamenlijk 2019 en danken bij deze ons personeel, onze klanten en onze leveranciers voor de geweldige samenwerking!


Download ons complete Jaarverslag 2018 hier

Contact

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid? Vraag dan gratis een offerte aan via de knop hieronder!

Of heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact op via de knop hieronder!

Gratis offerte aanvragen
Contact