Rijksmonument Lebuinuskerk (Grote kerk) Deventer

Rijksmonument Lebuinuskerk (grote kerk) Deventer


In de oude hanzestad Deventer mogen wij namens de Protestante Gemeente gevelherstel werk- zaamheden verrichten aan de grote kerk. Met onze 45 meter hoge kraan kan er een goede inspectie worden gedaan van de noodzakelijke werkzaamheden. De middeleeuwse kap van de kerk werd bij een grootscheepse restauratie in het begin van de twintigste eeuw vervangen. De huidige steekkap- pen dateren uit die tijd. Ook zijn toen alle aanbouwsels zoals woningen aan de Grote Kerkhofzijde verwijderd.

Derk-Jan Toonk vertelt

Ondanks dat ik veel ervaring heb opgedaan met woningbouw, verbouw, renovatie en projectmatige bouw heb ik nog nooit te maken gehad met kerken. Voor mij dus een leuke uitdaging. De kerk is wellicht bij iedereen die wel eens in Deventer is geweest bekend want het is een erg mooie kerk c.q. blikvanger. De kerk staat midden in het centrum tegenover het gemeentehuis.

Herstelwerkzaamheden

Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de gevels met de herstelwerkzaamheden geheel in kaart gebracht. Bij elke travee* is er een tekening gemaakt met hierop aangegeven welke werkzaamheden er uitgevoerd moeten worden.
(*Een travee is onder andere een deel van een gebouw, dat wordt bepaald door twee opvolgende steunpunten in de lengterichting van het gebouw).

Onderzoek

Tevens is er in het laboratorium van onze dochteronderneming Van Milt een mortelanalyse gemaakt. De uitgenomen boormonsters zijn hier onderzocht.
Voor aanvang uitvoering dienen we op locatie nog voegmonsters aan te brengen en deze ter goedkeuring voor te leggen. Voor een goede bemonstering heb ik onze ervaren collega Leo Mullink gestrikt.

Globaal dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd ter plaatse van de verschillende travee’s;

  • Inboeten tufsteen
  • Afschalen tufsteen
  • Voegwerk herstellen
  • Herstelwerk natuurstenen afdekkers onder de glas in lood ramen
  • Inboeten baksteen

Soorten tufsteen

Voor het inboeten hebben we nieuw tufsteen nodig. Hiervoor heb ik advies ingewonnen bij enkele leveranciers. Er zijn verschillende soorten tufsteen in
de handel. De toegepaste tufsteen bij de kerk is Romer tufsteen. Helaas is deze niet of nauwelijks meer leverbaar zodat we er een zo goed mogelijk alternatief bij moeten zoeken.

De maatvoering

Aan de gevel zijn verschillende maten steen verwerkt. De maatvoering van de stenen wordt dan ook pas na het uitboeten doorgegeven zodat de leverancier deze op maat kan zagen. De werkzaamheden op locatie zal worden uitgevoerd door Alex Hoetink. Alex heeft veel ervaring met deze werkzaamheden. Omdat de meeste werkzaamheden op een hoogte van ca. 10m moet worden uitgevoerd wordt er gebruik gemaakt van een hoogwerker.

Voor iedereen is dit een leuke klus!

Derk-Jan Toonk

Projectleider Gevelonderhoud

Werkzaamheden

afschalen
inboeten
mortelanalyse
travee
tufsteen
voegwerk herstel

Locatie: Grote Kerkhof 38, Deventer