Restauratie Radio Kootwijk

Een bijzondere werkplek…


In het hart van de Veluwe maken de bomen van Nederlands grootste bosgebied opeens plaats voor een groot open gebied van heidevelden en zandverstuivingen: het Kootwijkerzand. Met een oppervlakte van 700 hectare is het Kootwijkerzand de grootste actieve zandverstuiving van West-Europa. In het midden bevindt zich het monumentale zendstation Radio Kootwijk.

Glooiende heuvels zover het oog reikt, sporen van edelherten en wilde zwijnen en roofvogels die zweven boven de open vlakte. De leegte van zand en heide maakte het Kootwijkerzand bij uitstek geschikt voor Radio Kootwijk: het zendstation dat in de jaren twintig van de vorige eeuw werd gebouwd voor radiotelegrafisch contact met toenmalig Nederlands-Indië. Het imposante gebouw, dat het midden houdt tussen een tempel en een sfinx, contrasteert prachtig met de lege, woeste omgeving.

En dat mogen wij restaureren! Onlangs zijn we in nauwe samenwerking met bouwbedrijf Draisma en in opdracht van Staatsbosbeheer gestart met de restauratie van dit bijzondere complex. We plegen onderhoud aan gebouw A, het bekende hoofdgebouw en voeren een complete
betonrestauratie uit aan de koelvijvers. Deze behoren tot de Kortegolf zendergebouwen op het terrein. Het gebouw en de koelvijvers worden verantwoord gerestaureerd volgens de ERM richtlijnen.

Wij zijn als 2e bedrijf in Nederland gecertificeerd als erkend Beton Restaurateur en daar zijn we maar wat Trots op! Projecten als deze dragen daar vanzelfsprekend een aardig (beton)steentje aan bij.

Werkzaamheden

  • Historisch beton (URL 4005)
  • Reiniging
  • Restauratie

Locatie: , Radio Kootwijk