Het natuurvriendelijk isoleren van uw koopwoning

Het natuurvriendelijk isoleren van uw koopwoning

Uw particuliere koopwoning natuurvriendelijk isoleren?

In Nederland laten elk jaar duizenden woningeigenaren hun spouwmuren of daken isoleren. Het isoleren van muren en daken is een belangrijke stap in het verminderen van het gebruik van aardgas en de uitstoot van CO2. Goed voor een lagere energierekening, een comfortabel huis én voor het klimaat. Maar wist u dat bij het isoleren verblijfplaatsen van huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen verdwijnen? Dat is natuurlijk niet wenselijk.

De oplossing?

Natuurvriendelijk isoleren. Als een van de eerste isolatiebedrijven in Nederland zijn wij, Takkenkamp Vastgoed Verduurzamers, getraind om op deze manier uw koopwoning te isoleren.

Hoe werkt natuurvriendelijk isoleren?

Bij natuurvriendelijk isoleren krijgen de dieren de kans weg te vliegen vóórdat we gaan isoleren. Ook zorgen we voor nieuwe verblijfplaatsen voor de dieren. Dit gebeurt in vier stappen, u hoeft hier zelf niets voor te doen!

1. Uw adviseur adviseert

Naast de isolatie oplossingen adviseert de adviseur ook over de maatregelen van natuurvriendelijk isoleren en brengt precies in kaart hoe dat werkt en welke kosten daarmee gemoeid gaan. Er volgt dan ook een schriftelijk en gespecialiseerde offerte.

2. Natuurvrij maken

We geven vogels en vleermuizen vóór de isolatie de kans om uit uw woning te vertrekken. Daarvoor maken we de openingen onder de dakrand dicht en plaatsen flappen voor openingen (bijvoorbeeld voor de open stootvoegen) in de spouwmuur. De dieren kunnen dan nog wel naar buiten, maar niet meer terug naar binnen. Dit gebeurt enkele dagen voor het isoleren. Bij het natuurvrij maken, houden we rekening met het broedseizoen van de dieren, met de kraamperiode en winterrust van vleermuizen en zorgen we ook voor toekomstige verblijfplaatsen. Deze worden zoveel mogelijk onzichtbaar in de spouw weggewerkt en uiteraard zonder dat u inlevert op het comfort van isolatie.

3. Isoleren

Minimaal 4 dagen na het natuurvrij maken van de woning komen we langs om uw woning te isoleren. Dit gebeurt meestal in 1 dag.

4. Melding

Voor het isoleren van woningen met vogels of vleermuizen is ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Bij gemeentes die een ontheffing hebben, is het voor u als woningeigenaar verplicht om uw woning op een natuurvriendelijke manier te isoleren. Deelnemende gemeenten hebben deze ontheffing gekregen voor inwoners met een koophuis (geen huurwoning of appartement). Wij melden uw woning aan, zodat u gebruik kunt maken van deze ontheffing. Als uw gemeente geen ontheffing heeft, is het natuurlijk alsnog mogelijk om uw woning op een natuurvriendelijke manier te isoleren. Vraag hiernaar bij uw adviseur.

Natuurkalender

Het aanbrengen van vleermuis werende maatregelen moet plaatsvinden volgens en in overeenstemming met de natuurkalender.

Winterperiode

Vleermuizen zijn tussen 1 november en 1 maart inactief (vergelijkbaar met een winterslaap) en vliegen die maanden zelden uit om eten te zoeken. Het aanbrengen van vleermuis werende maatregelen kan dan wel, maar pas na 1 maart worden vleermuizen weer actief en kan een woning dan ook natuurvrij worden verklaard. Dieren kunnen in de winter het pand verlaten zodat zij indien gewenst naar vorstvrije winterverblijfplaatsen kunnen uitwijken.

Kraamperiode

In de kraamperiode (die globaal loopt van 1 april tot 1 augustus) als er nog geen ‘’vlieg vlugge’’ jongen zijn, is het natuurvrij maken onverantwoord en mag het niet plaatsvinden. Volwassen vleermuizen zullen het pand wel verlaten, maar de jongen blijven achter. Vleermuis werende maatregelen mogen dus niet worden aangebracht in de periode van 1 april tot 1 augustus. Ook in verband met het broedseizoen van vogels dienen de maatregelen voor 1 april te zijn aangebracht.

Het natuurvrij maken van spouwmuren mag binnen de methodiek van het pre-SMP (soortenmanagementplan) uitsluitend door een erkend isolatiebedrijf plaatsvinden, Takkenkamp is een van deze erkende bedrijven.

Natuurvriendelijk isolatiebedrijf

Om natuurvriendelijk te mogen isoleren, moet er eerst een gespecialiseerde training gevolgd en afgerond worden. Tijdens de training leren de deelnemers te werken volgens de eisen van het natuurvriendelijk isoleren en krijgen ze informatie over het belang van kwetsbare vogels en vleermuizen voor de biodiversiteit in ons land. Tijdens het praktijkexamen moeten de deelnemers laten zien dat zij op een correcte wijze een woning natuurvrij kunnen maken en voor nieuwe verblijfplaatsen in de spouw kunnen zorgen. De belangrijkste regel voor het isolatiebedrijf is dat de werkzaamheden zo georganiseerd worden dat er geen dieren doodgaan of worden verstoord in het broedseizoen of midden in de winter, wanneer er vleermuizen in de spouwmuur overwinteren.

Medewerkers van Takkenkamp hebben vanuit diverse vestigingen het examen met goed gevolg afgelegd en kunnen daarom uw koopwoning erkend natuurvriendelijk isoleren. Als een van de eerste bedrijven in Nederland bieden wij deze nieuwe manier van isoleren aan.

NB Deze methodiek is specifiek ontwikkeld voor individuele koopwoningen met particuliere eigenaren.

 

 

Contact

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid? Vraag dan gratis een offerte aan via de knop hieronder!

Of heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact op via de knop hieronder!

Gratis offerte aanvragen
Contact