Interview Marcel van Haren – Innovatie Airofill®

Interview Marcel van Haren – Innovatie Airofill®

Productontwikkeling inhouse. Gaver wordt het niet!

Het is onze visie en zit verpakt in onze ambitie: Vooruitstrevend en innovatief zijn. Prachtig doel, maar hoe geef je invulling aan zo’n ambitie? Binnen Takkenkamp Groep doen we dit op heel veel wijzen en vlakken:

  • We ontwikkelden onze eigen vakopleiding
  • We ontwikkelden een compleet eigen digitaal proces met verschillende maatwerk apps
  • We ontwikkelden een wijze om vloeren op zand te kunnen isoleren
  • We ontwikkelen mogelijkheden om ons materieel via milieuvriendelijke accu’s aan te sturen

Alles inhouse ontwikkeld, gedragen door de kennis en ervaring van eigen collega’s. Gaver wordt het niet! Sinds twee jaar hoort in dit rijtje ook de ontwikkeling van een eigen isolatieproduct: Airofill®. Maar wat vraagt dat van een bedrijf? Hoe komt een productontwikkeling tot stand en hoe werkt zo’n innovatieproces? We vroegen het onze collega Marcel van Haren, Adviseur Klant & Markt, en zeer nauw betrokken bij dit proces.

 


 

Hoe verloopt in grote stappen zo’n proces?

“Het start bij een idee en het lef dat idee werkelijk door te zetten naar een tastbaar product. Het komt dan aan op echt ondernemerschap; geloven in een idee en daar tijd en geld voor vrij willen maken. De kern is samen willen leren, ook als dat via fouten gaat, en geduld c.q. een lange adem hebben. De basis is een goede businesscase; een afweging van kosten en baten, rekening houdend met de risico’s. Dit is het slaan van een goede fundering die de voorwaarde vormt voor alle stappen daarna. Het testen en prototyping is de volgende fase. Dit is een lange periode waarin je kennis maakt met materialen en de onderlinge reacties.

 

 

In deze fase experimenteer je met name met de vorm. Hierna ga je het laboratorium en de kunstmatige omgeving uit en breng je het product naar de praktijk. Dat betekent samen met klanten en partners toepassen in de praktijk. Het product daar neerzetten waar het voor bedacht is, met de omstandigheden die daar gelden. Blijft het product dat doen, wat het in de ‘kunstmatige’ omgeving deed? Is dat niet het geval? Dan ga je terug het lab in en draai je aan de nodige knoppen. Deze fase doorloop je net zo vaak totdat er een markt gereed product is ontstaan. En dan is het feest!”

Kun je het doel van dit product omschrijven? 

“Airofill® geeft invulling aan onze bijdrage aan het klimaatakkoord; het doel om CO₂ neutraal en/of fossielvrij te zijn in 2050. Het product past uitstekend in onze dienstverlening waarbij we vastgoed behouden naar de toekomst door het goed en op de juiste wijze te onderhouden. We hebben hierbij de doelstelling een circulair product te leveren dat ook op deze wijze rekening houdt met een toekomst voor onze kinderen. Op deze wijze bieden we een passend alternatief voor de nieuwe prefab voorzetgevels aan de buitenzijde van de woning.”

Wat zijn de resultaten?

“De resultaten hebben ons de houvast gegeven ook op de taaie momenten door te zetten. Met een Rc-waarde van 3.2 m²K/W bij een spouwmuur van 6 cm hebben we echt een bijzonder product ontwikkeld. TU Delft, die uit interesse is aangesloten bij dit project, heeft in de testwoning monitoring vastgesteld dat de Airofill supreme insulation LT-Ready is voor de 4 seizoenen van het jaar. LCA (Milieu impact), onder voorbehoud schaduwkosten, zijn minimaal bv. € 3.80 en CO₂ break-evenpoint ligt op 3 jaar bij een fossielvrije woning. Daarnaast is Airofill supreme insulation 75 jaar onderhoudsvrij!” 

Wat was de eerste noemenswaardige opdracht voor jullie?

“Het was niet zozeer een opdracht maar we hebben meegedaan met de Isolatie Uitdaging in onze test- en prototype fase. We hebben een geweldige beoordeling gekregen. Onze opdrachten bestaan nu grotendeels nog uit proef- en promotiewoningen van partners en, zoals wij ze noemen, sympathisanten. De eerste pilots (woonblokken) zijn inmiddels gerealiseerd en uitstekend door de proef heen gekomen.”

Wie zijn de belangrijkste doelgroepen?

“De doelgroep is breed en zal uiteindelijk iedere eigenaar en bewoner van vastgoed omvatten. In de fase waar we ons nu bevinden en gaan uitbreiden zitten we met name goed aan tafel bij sociale woningbouw en commerciële vastgoedbedrijven. Daar kunnen we dit product nu al onderdeel laten zijn van een verduurzamingsconcept voor meerdere woningen. Ook bij een Vereniging van Eigenaren of gemeentes zullen we relatief snel aan tafel zitten. In deze fase is het aantal woningen de factor die de opstartprijs kan nivelleren. Uiteindelijk zal de particuliere woningeigenaar aansluiten. Vanuit deze doelgroep is er al heel veel interesse. We houden deze klanten goed op de hoogte zodat zodra de tijd rijp is, zij kunnen aanhaken op dit revolutionaire product.”

Wat zijn de laatste ontwikkelingen?

“De ontwikkelingen lopen nog voortdurend. Dat is het mooie, we starten telkens door met een (ver) nieuw(d)e versie. Daarnaast is er om het product heen ook nog voldoende te ontwikkelen. Op dit moment testen we veel met de applicatiemachine die we hebben ontwikkeld. Deze is nu operationeel en inzetbaar. De eerste testen zijn uitgevoerd bij Portaal en Area Wonen. Opbrengsten: super eenvoudig en vrijwel geen overlast voor de bewoners. Dan zijn wij blij, omdat de klant blij is. Samen met diverse partners waaronder Brightlands, TU Eindhoven & Maastricht University is er een uitgebreid 4-jarig project gestart ondersteund met een Brimm subsidie om Airofill® nog beter te maken en uitgebreid in te zetten in de bredere context van wonen.

Hoe pragmatisch is het product? 

“Het product is eenvoudig en bewezen. Dat is het uitgangspunt. Doen wat er verkocht is. Daarnaast is het een herkenbare applicatietechniek die prima past in de huidige verduurzamingsambities en bouwstromen.”

Hoe ziet het financiële plaatje eruit?

Het product zit in de beginfase van haar levenscyclus en de kostprijs zit nog boven de huidige verkoopprijs. Dat betekent dat we nog steeds aan het investeren zijn. Echter hoe meer opdrachten binnenkomen, hoe sneller de prijs kan zakken. Hierdoor ontstaan voordelen aan de inkoopzijde en kan het productieproces efficiënt opgeschaald worden. De verkoopprijs is nu per m² (excl. btw) bij een spouw van 6 cm. € 185,00. Als wij samen met de markt gegarandeerde volumeafspraken kunnen maken, kan de verkoopprijs dalen naar € 98,00.”

Maak de zin af: Wij zijn pas echt tevreden als…?

“Airofill® een volwaardig en breed gedragen product is geworden naast de huidige na isolatie producten en prefab gevels. Op deze manier dragen we bij aan het betaalbaar houden van wonen en het invulling geven aan de energietransitie.”

Wat voor type projecten hopen jullie te gaan doen?

“We zouden graag onze bijdrage willen leveren aan projecten en of renovatie/verduurzaming concepten om tot een Co2 neutrale gebouwde omgeving te komen. Hierbij denken we met name aan een met een modulaire opbouw. Op deze wijze geven we samen stapsgewijs invulling aan de klimaatdoelstelling 2050. Denk vooral aan projecten i.c.m. een gevelonderhoud stroom en planmatig onderhoud. Zo pak je verduurzaming mee op natuurlijke momenten. Ook mutatiemomenten lenen zich voor het oppakken van verduurzaming.”

Wie zijn jullie klant/partner in deze ontwikkeling?

“BAM Wonen Renovatie Concepten, Portaal met het “Jouw Thuis Concept”, Kleurrijk Wonen en Area Wonen. Ook De Alliantie (Nijhuis Apeldoorn), WS Valburg (Dijkhof bouw), Woonkwartier (BM van Houwelingen), Rochdale (van Wijnen) en Domesta hebben ervoor gekozen mee te werken aan Airofill® supreme insulation pilots. Daarnaast ook Casade en Hazenberg Bouw, dit is het 1ste project van 50 woningen in Sprang Capelle.”

Wat moet onze lezer bijblijven na het lezen van het verhaal over Airofill® & Takkenkamp?

“Dat kwaliteit in uitvoering, innovatie in processen en passie voor het vak samenkomen in onze organisatie en producten als Airofill® voortbrengen. Een schitterend isolatiemateriaal waarna onze klant na het lezen van dit interview op zoek gaat naar mogelijkheden voor toepassing binnen de (vastgoed) portefeuille.”

Marcel zou graag met zijn collega’s in gesprek gaan ‘met de markt’. Deze uitspraak is een uitnodiging voor een dialoog in het Experience Center van de groep in Zelhem. Het is DE plek om kennis te maken met de innovaties binnen Takkenkamp, maar ook om breder naar het verduurzamingsvraagstuk te kijken. Marcel heeft al de nodige groepen op de planning staan en wacht met ongeduld af wanneer corona het toestaat weer goed en veilig met meerdere mensen bijeen te komen. Takkenkamp, en dus ook Marcel, gelooft dat je samen sneller kunt zijn in het naar de markt brengen en realiseren van innovaties. Hij merkt ook dat sommigen dit spannend vinden.

Niet nodig zegt hij: “Kunnen we integraal als specialist aanhaken bij uw onderhoudspartners of vaste aannemers? Ziet u kansen bij mutatie of vraaggestuurd vanuit de huurder? Of heeft het uw voorkeur om via een woningconcept (stapsgewijs of in 1x naar CO₂ neutraal) te gaan? Wat heeft u nodig om mee te doen? Hoe kunnen we elkaar daarbij helpen?”

Heeft u als lezer deze vragen? Bel dan met Marcel van Haren 06-15169973 of stuur een e-mail naar m.vanharen@takkenkampgroep.nl

 

Contact

Bent u geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van duurzaamheid? Vraag dan gratis een offerte aan via de knop hieronder!

Of heeft u een vraag voor ons? Neem dan contact op via de knop hieronder!

Gratis offerte aanvragen
Contact